Kategorie

Odběr novinek [Newsletter]

Zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Společnost Dream Entertainment s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, 106 00 Praha 10, IČ: 25656945, DIČ: CZ25656945, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58656 („Správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

1. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze za účelem realizace Vašich objednávek (uzavření obchodní smlouvy), objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

Zpracování osobních údajů je prováděno „Správcem“, tyto údaje však pro správce mohou zpracovávat osobní údaje tito zpracovatelé:

A/ Poskytovatel a správce softwaru, správa datového úložiště:

 • Jimsoft, s.r.o., Boleslavská třída 133/4, 288 02 Nymburk
 • intercore solutions s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
 

B/ Zpracování účetnictví:

 • Petr Krabička, Bělohorská 1650/98, 169 00 Praha 6
 

C/ Obstarání doručení objednávek:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 2
 • Uloženka s.r.o. Na hřebenech II 1718/8 140 00 Praha 4
 • Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
 • Direct Parcel DistributionCZ s.r.o., Táborská 31, 140 00 Praha 4
 • Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5
 

D/ Rozesílání newsletterů, slevových poukazů nebo zasílání rad a návodů ke spokojenému užívání našich produktů:

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
 

E/ Ověření spokojenosti zákazníků:

 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská650/1, 186 00 Praha8-Karlín
 
F/ Online poradna - live chat
 
 • Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 1957/13, 602 00 Brno
 

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek (uzavření obchodní smlouvy): jméno, příjmení, datum narození (ověření plnoletosti zákazníka), pohlaví (pro správné oslovení zákazníka), ulice, PSČ, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

4. Cookies

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5. Webové měřiče

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na našem webu z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

6. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty s vaším souhlasem také k zasílání reklamních či obchodních sdělení a nepředáváme je ale třetím stranám.

7. Ověření spokojenosti zákazníků

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků, v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.“

8. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

9. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

10. Právo vzít zpět svůj souhlas

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít váš souhlas kdykoli zpět tak, že vyrozumíte správce písemně s tím, že nemusí vždy dojít ihned k likvidaci vašich osobních údajů, v případě, že by to poškodilo správce.

11. Právo vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat na správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracování osobních údajů se obraťte na správce nebo přímo Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.